BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

EHBO Basis

EHBO Basis

 

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan ontstaan zijn door een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of blootstelling aan schadelijke invloeden. Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk te weten wat niet en wat wel moet worden gedaan, hoe moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren.

 

Doelgroep

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan worden opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO.

 

Cursusinhoud

 

Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp:

 

  • Het menselijk lichaam
  • Stoornissen in de v itale functies
  • Plaatselijke stoornissen en shock
  • Situaties en ongevallen die kunnen leiden tot stoornissen in de vitale functies en tot plaatselijke stoornissen
  • Speciale vaardigheden, kleine letsels en verbandleer
  • Verband- en hulpmiddelen
  • Gebruik AED
  • Laatste lesdag: examen

 

 

Certificering

Het behaalde diploma geeft de cursist een waarborg dat hij zich op verantwoorde wijze van zijn hulpplicht kan kwijten.

 

Geldigheid

De EHBO-er is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar verleende eerste hulp. Hij/zij moet de verworven kennis en vaardigheid op peil houden door het volgen van vervolglessen. Doet hij/zij dit niet, dan vervalt het diploma na twee jaar.

 

Cursusduur

4 aaneengesloten werkdagen, waarbij de examinering plaatsvindt vanaf 13.00 uur op de laatste lesdag.

 

Lestijden

08.30 - 17.00 uur

 

 

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland