BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

AED Basis & Herhaling

AED Basis & Herhaling

 


Deelnemers leren de AED te gebruiken zodat zij direct hulp kunnen bieden in geval van een circulatiestilstand. De defibrillator zorgt voor een stroomstoot waarmee het normale hartritme kan worden teruggehaald. Hoe sneller de hulpverlener defibrilleert, hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer.

 

 

 

Open Inschrijving

AJW Advies & Opleidingen  verzorgt een training Bediener AED (automatische externe defibrillator).

 

Zorg op maat

Omdat elke organisatie bedrijfsspecifieke risico's kent, verzorgt  AJW Advies & Opleidingen  ook zo geheten in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf.

 

Vooropleiding

De cursist  moet een opleiding reanimatie afgerond hebben ,dit kan door een apart certificaat of het diploma BHV .

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland