BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

Bedrijfshulpverlening Basis herhaling met AED

Bedrijfshulpverlening Basis herhaling met AED

 

Geen enkele bedrijfshulpverleningsorganisatie is compleet zonder de nodige opleiding en oefening. Voor de BHV-ers, de ploegleiders en het hoofd BHV is de opleiding bedrijfshulpverlener met daarbij behorende herhalingslessen vereist. Zonder deze herhalingslessen is het diploma niet meer geldig.

 

 

 

Doelgroep

Personen die deel uitmaken van een BHV-organisatie en de kennis middels deze opleiding op peil moeten houden.

 

Kennis

Een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener is vereist (zie BHV Basis).

 

Inhoud

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden, en al de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven. Voor meer achtergrond informatie over de bedrijfshulpverlener verwijzen wij u naar de opleiding bedrijfshulpverlener basis opleiding.

 

Duur

2 dagdelen, van 8.30 - 16.00u.

 

Locatie

In-company.

 

Examen

Het examen van de herhaalopleiding bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen:

 

  • het verlenen van eerste hulp;
  • beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.

 

 

BHV pasje

Cursisten die een diploma BHV of een herhalingscertificaat Eerste Hulp in combinatie met Brandbestrijding & Ontruiming hebben behaald, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje). Op dit pasje staan naam, geboortedatum en afgiftedatum. Het pasje is één jaar geldig

 

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland