BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

Veiligheid voor operationeel leidinggevende VCA

Veiligheid voor operationeel leidinggevende VCA

 

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers willen daarom van personeel van derden een bewijs zien dat zij de veiligheid serieus nemen. Zij kunnen eisen dat alle werknemers van een opdrachtnemer het certificaat Basisveiligheid VCA overleggen. Voor leidinggevenden geldt dan als aanvullende eis het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leiding-gevenden.

 

Voor wie

Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De Arbo-wet verplicht werkgevers immers te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaal-industrie en in de horeca.

 

De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.

 

Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben. In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen. Het NIBHV is een erkend examenbureau voor de examinering van VCA.

 

 

Kennis

Voorstudie van het lesmateriaal van 3 tot 4 uur. Er is geen vooropleiding vereist, echter een beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.

 

Inhoud

Een module voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij. In aanverwante beroepsgroepen wordt ook al gevraagd naar deze opleiding. De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Met deze module vangt u twee vliegen in een klap! Leidinggevenden volgen in één keer zowel de basisveiligheid als het deel voor leidinggevenden. De voor hen belangrijke onderdelen uit de module Basisveiligheid VCA zijn opgenomen in deze module.

 

Duur

4 dagdelen, totaal 2 dagen.

 

Locatie

In-company of op een nader te bepalen locatie in overleg met uw contactpersoon.

 

Examen

Als de opleiding bijna ten einde is, zal er een examen worden afgelegd. Het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA bestaat uit een schriftelijke toets van 60 meerkeuzevragen.

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een voorlopige uitslag. Later ontvangt de cursist een officieel door NIBHV uitgegeven certificaat plus een VCA pasje, geldigheid 10 jaar.

 

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland