BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

Ontruimingsplan

Ontruimingsplan
Ontruimingsplan klaar?

Heel goed, maar werkt het ontruimingsplan als het er echt op aan komt?
In theorie klopt het plan, maar wat is de praktijk?

Naast de absolute noodzaak van oefenen in verband met het optimaal functionerend krijgen van het ontruimingsplan is het wenselijk om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Naast dat ontruimen een wettelijke taak is voor ieder bedrijf is ontruimen ook een taak die iedere organisatie om morele redenen goed moet kunnen uitvoeren. In geval van een calamiteit wil geen enkele verantwoordelijke van een organisatie dat een van de aanwezigen, personeel of bezoeker, iets overkomt.

In een jaar tijd kan er veel veranderen, daarbij kunt u calamiteiten niet regisseren, wel de reactie van uw medewerkers.
Tijdens deze oefening leren uw medewerkers, BHV-ers en hoofd BHV het ontruimingsplan in praktijk te brengen. Alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en aangepast waar nodig.

Wat is het doel van de ontruimingsoefening?
De ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Na afloop evalueert onze deskundige de oefening met alle BHV-ers, waarbij hij de leermomenten bespreekt en verbeterpunten aangeeft.Onze deskundige maakt ook altijd een schriftelijke rapportage.

Hoe gaat een ontruimingsoefening in zijn werk?
Om kostbare productietijd niet verloren te laten gaan, hoeft een ontruimingsoefening niet lang te duren.

De hoofdzaak van een ontruimingsoefening is; uw medewerkers te trainen, hoe zij het pand via een korte weg en op en veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan van het bedrijf dienen te verlaten, wanneer het ontruimingsalarm in werking is gesteld.

Uw bedrijfshulpverleners worden getraind hoe zij een ontruiming moeten begeleiden en volgens procedure uw medewerkers dienen te registreren. Voorafgaand aan de oefening vindt een voorbespreking van de doelstellingen met alle betrokken BHV-ers plaats. Daarna wordt een calamiteit in scène gezet en wordt de ontruiming met alle medewerkers geoefend. De inzettijd van uw medewerkers (buiten de BHV-ers om) wordt zo veel mogelijk beperkt.
Daarbij is het ook mogelijk om de oefening te organiseren aansluitend op het einde van uw werktijd.

Evaluatie
Na afloop van de ontruimingsoefening wordt geëvalueerd, waar de eventuele knelpunten zaten en hoe deze kunnen worden verbeterd, om bij een volgende inzet het nog beter te laten verlopen.
Na de evaluatie ontvangt u evaluatierapport waarin de kenelpunten beschreven staan. Deze gegevens kunt u meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de aanpassing van uw ontruimingsplan.
Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook voor u uitvoeren.

Kosten
AJW Advies & Opleidingem organiseert volledige ontruimingsoefeningen voor uw bedrijf waarbij wij gebruik kunnen maken van anceneringsmaterialen die de noodzaak van ontruimen tot dicht bij de werkelijkheid benaderd. Als u daadwerkelijk met vuur wilt oefenen kunnen onze mobiele trainingsunit´s ingezet worden. Elke oefening wordt op maat georganiseerd.
Daarbij toetsen wij gelijk uw ontruimingsplan en geven advies over de bijstelling hiervan. Natuurlijk kan het plan ook door ons aangepast worden.

Door de grote ervaring van ons team zullen de kosten relatief laag zijn.
Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland