BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de vervelende gevolgen daarvan. Toch kan het voorkomen dat u er mee te maken krijgt; soms buiten uw eigen schuld. Als u brand ontdekt, is uw reactie vaak bepalend voor een goede afloop.

 

In situaties waar de kans op brand groot is, is het vaak raadzaam om naast het verplichte aantal BHV-ers ook andere medewerkers op te leiden om met kleine blusmiddelen om te gaan.

 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkt met brandgevoelige materialen, medewerkers in restaurants of kantines, technische diensten etc.

 

Inhoud

De traning zal voor een groot deel bestaan uit praktijk oefeningen.

Tijdens blusoefeningen is er een instructeur.

 

Mobiele trainingsunits

AJW  Advies & Opleidingen is een voorstander van oefenen op bedrijven, zodat met uw bedrijfsrisico's levensecht getraind kan worden. In deze situatie kunnen wij direct op de praktijksituatie inspelen.

 

Cursus informatie

Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’: de brandhaspel, het blustoestel en de blusdeken. Ze voldoen elk aan specifieke eisen en normen en voor een succesvolle toepassing is het van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is.

Blustraining leert om effectief te kunnen optreden. Goed onderhoud zorgt ervoor dat blusmiddelen ook na verloop van tijd nog feilloos hun werk doen.

 

Tijdens deze praktijktraining komen onder andere aan de orde:

 

  • Wat is brand en hoe onstaat het?
  • Hoe blus ik een beginnende brand?
  • Draagbare blustoestellen
  • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen.

 

 

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 a 3 uur (afhankelijk van het aantal personen)

De cursus zal plaatsvinden bij voldoende deelname

Inschrijving per persoon is ook mogelijk zodat wij in overleg met u een cursusgroep samenstellen.

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland