BHV-Plus

Binnen de BHV PLUS cursus wordt er meer aandacht besteed aan het Levens Reddend Handelen. Waarbij de nadruk ligt op reanimeren van volwassen en kinderen en speciefieke letsels, dit ligt op het niveau van EHBO.

escape chair

De Escape Chair bewijst dat gehandicapten ook snel een pand kunnen verlaten als de lift niet meer werkt bij Calamiteiten zoals een brandmelding of storing.

 

 

VCA opleidingen

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aangesloten bij

 

 

EMailAfdrukken

Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers willen daarom van personeel van derden een bewijs zien dat zij de veiligheid serieus nemen. Zij kunnen eisen dat alle werknemers van een opdrachtnemer het certificaat Basisveiligheid VCA overleggen.

 

Voor leidinggevenden geldt dan als aanvullende eis het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Zie VCA Leidinggevenden.

 

Kennis

Voorstudie van het lesmateriaal van 3 tot 4 uur. Er is geen vooropleiding vereist, echter een beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.

 

Inhoud

De module Basisveiligheid is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij. In aanverwante beroepsgroepen wordt ook reeds gevraagd naar deze opleiding.

De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Duur

4 dagdelen, totaal 2 dagen.

 

Locatie

In-company of op een nader te bepalen locatie in overleg met uw contactpersoon.

 

Examen

Als de opleiding bijna ten einde is, zal er een examen worden afgelegd. Het examen Basisveiligheid bestaat uit een schriftelijke toets van 40 meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een voorlopige uitslag. Later ontvangt de cursist een officieel door NIBHV uitgegeven certificaat plus een VCA pasje, geldigheid 10 jaar.

 

Datum Cursus Plaats Provincie
Nog geen data gepland